Beskrivelse:
Blomst - Rose

Eksempel:
               ,.... 
              ,,''  ""-. 
           .--,,'      "", 
          ,. ,'   .-, ...  ` 
          ,' ,'  .-"  P ``. : .,. 
        ,'".'  :  ,  ,--;-,  `.,"  `. 
       ,' :  : '  : : `  '-,  `. 
       , ,   : :  : t. ',  : `  ` 
       ,' :   `. :  :  `"'`. : :  : 
       :  :    :`.  `.   ,' : :  : 
       `. `    : `.  `-,...( .,' ,  ,' 
       :  :   :  `.   ' "  ,'  : 
       `. ,",   `.  "----'   ,'  , 
        `", `,.  `,       .'   : 
         :  `,   "-,.,.  ,,'    , 
         `   `,.   :'---"'    ,' 
         t   `-....-td      ,' 
          "-.      "-,,....,-" 
    ,,-,. ..   `..      :  ,.''"----"",... 
  ,'""'  "" `-. .  `T-..  ..-`).,,'       `. 
 ,"'       `" t  ,( `""""  ,' '  '  ,   `"` 
 : --. ,  `     `. ::    ,.    :   : ,''  .' 
 (  `"), `.  -.  `. `,   .'  ,  ,  ,'`""-  : 
 : ,...t,`,.'  `   `,:`,.  '  ,'  ,",--t    ,' 
 `     `.  `. , `", '  :,  : ,.''  "--  ,' 
 `,     : ,' `, `,` t  ::  : ,.:      .' 
  ` -,..---"`'"''. : ,'`,`. ::  ,"'`"-,...  ,,' 
  `,       :`'"' `,t :`.,",     ' ,' 
   t     ,.-`---,.. : t )' '-`-.....  -'' 
    `. ,""""""'   : ``. `,",      .' 
    `"`-.     '  `,  :`,..,.,'"""" 
      `-,...-,.,'    ", `,  ' 
                ", `,. 
                 :  `,.. ,. 
                 """-t.``'`-..  ,..., 
                    ``-.. `""""' , 
                      `""---....' 

 

Html kode:
<pre style="font-size:100%;">
               ,.... 
              ,,''  ""-. 
           .--,,'      "", 
          ,. ,'   .-, ...  ` 
          ,' ,'  .-"  P ``. : .,. 
        ,'".'  :  ,  ,--;-,  `.,"  `. 
       ,' :  : '  : : `  '-,  `. 
       , ,   : :  : t. ',  : `  ` 
       ,' :   `. :  :  `"'`. : :  : 
       :  :    :`.  `.   ,' : :  : 
       `. `    : `.  `-,...( .,' ,  ,' 
       :  :   :  `.   ' "  ,'  : 
       `. ,",   `.  "----'   ,'  , 
        `", `,.  `,       .'   : 
         :  `,   "-,.,.  ,,'    , 
         `   `,.   :'---"'    ,' 
         t   `-....-td      ,' 
          "-.      "-,,....,-" 
    ,,-,. ..   `..      :  ,.''"----"",... 
  ,'""'  "" `-. .  `T-..  ..-`).,,'       `. 
 ,"'       `" t  ,( `""""  ,' '  '  ,   `"` 
 : --. ,  `     `. ::    ,.    :   : ,''  .' 
 (  `"), `.  -.  `. `,   .'  ,  ,  ,'`""-  : 
 : ,...t,`,.'  `   `,:`,.  '  ,'  ,",--t    ,' 
 `     `.  `. , `", '  :,  : ,.''  "--  ,' 
 `,     : ,' `, `,` t  ::  : ,.:      .' 
  ` -,..---"`'"''. : ,'`,`. ::  ,"'`"-,...  ,,' 
  `,       :`'"' `,t :`.,",     ' ,' 
   t     ,.-`---,.. : t )' '-`-.....  -'' 
    `. ,""""""'   : ``. `,",      .' 
    `"`-.     '  `,  :`,..,.,'"""" 
      `-,...-,.,'    ", `,  ' 
                ", `,. 
                 :  `,.. ,. 
                 """-t.``'`-..  ,..., 
                    ``-.. `""""' , 
                      `""---....' 

</pre>


Test koden

 

Fakta om Blomst - Rose 1:

Kategori: Ascii Art
Antal visninger: 2926
Browser kompatilitet: Firefox, Internet Explorer
Tilføjet den: Sep. 02, 2008, 20:12
Link: http://www.riddergarn.dk/html/ascii-art/254-blomst-rose-1
Hvis du opdager en fejl i koden beder vi dig reporter fejlen.

 

Kommentarer til Blomst - Rose 1

Der er ingen kommentare til denne kode.

 

Skriv en kommentar

Besked